bản chất của quá trình tổng hợp và phân giải các chất Cầu cao thủ????

Question

bản chất của quá trình tổng hợp và phân giải các chất
Cầu cao thủ????

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-08-03T23:54:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:55:50+00:00

  Đáp án: Qúa trình tổng hợp: Tổng hợp prôtêin

                Tổng hợp pôli saccarit

                Tổng hợp lipit 

                 tổng hợp axit nuclêic

  Quá trình phân giải: Phân giải prôtêin và ứng dụng               

                                      Phân giải polisaccarit và ứng dụng

   

  0
  2021-08-03T23:56:10+00:00

  – Bản chất của quá trình tổng hợp các chất là tổng hợp nên các chất từ chất nhỏ hơn 

  – Bản chất của phân giải các chất là sử chia nhỏ các chất thành những chất đơn giản

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )