bản chất của sự hô hấp ngoài và trong là gì

Question

bản chất của sự hô hấp ngoài và trong là gì

in progress 0
Faith 3 tuần 2021-08-22T01:28:49+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:29:54+00:00

  Bản chất:

  -Hô hấp ngoài:

    +Sự thông khí ở phổi(sự thở)

    +Trao đổi khí ở phổi

  * O2 khuếch tán từ phế nan vào máu để về tim

  * O2 khuếch tán từ máu vào phế nan để đi ra đường dẫn khí

  -Hô hấp trong: Trao đổi khí ở tế bào:

     * O2 khếch tán từ máu vào tế bào

     * O2 khuếch tán từ tế bào về máu

  #nocopy

  Học tốt, xin hay nhất

   

  0
  2021-08-22T01:30:03+00:00

  Đáp án:Bản chất của hô hấp ngoài và hô hấp trong là:

  – Hô hấp ngoài:

    + Sự thông khí ở phổi (sự thở)

    + Trao đổi khí ở phổi

                   * Oxi (O2) khuếch tán từ phế nan vào máu để về tim

                   * Oxi (O2) khuếch tán từ máu vào phế nan để đi ra đường dẫn khí

  – Hô hấp trong: Trao đổi khí xảy ra ở tế bào:

                  * Oxi (O2) khếch tán từ máu vào tế bào

                  * Oxi (O2)khuếch tán từ tế bào về máu.

   

  Giải thích các bước giải:

  Mong em đánh giá 5 sao và câu trả lời hay nhất cho chị nhé

  Chúc em học tốt

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )