Bản chất thực của giảm phân ko bình thường này: Aa GP1 ko phân li, GP 2 phân li thì tạo ra Aa,O GP1 phân li , GP 2 ko phân li th

Question

Bản chất thực của giảm phân ko bình thường này:
Aa GP1 ko phân li, GP 2 phân li thì tạo ra Aa,O
GP1 phân li , GP 2 ko phân li thì tạo ra AA, aa,O

in progress 0
aikhanh 3 tuần 2021-09-08T14:08:38+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:10:24+00:00

  Bản chất của quá trình giảm phân này là do rối loạn phân li ở một cặp NST trong quá trình phân bào, vì lí do nào đó mà NST không phân chia, làm cho NST đáng ra sẽ phân chia đi về 2 cực của tế bào, bây giờ chỉ đi về một cực, và có ở trong một tế bào, dẫn đến hậu quả tạo ra 2 tế bào một tế bào thừa NST, một tế bào thiếu NST.

  0
  2021-09-08T14:10:33+00:00

  Các NST phân li bình thường tạo giao tử A và a

  Tất cả các NST không phân li trong GP I, GP II bình thường tạo giao tử: Aa và O

  Tất cả các NST phân li bình thường ở GPI, giảm phân II tất cả các NST đều ko phân li tạo giao tử: AA, aa và O

                                      $~~~~~$ $chúc$ $bn$ $học$ $tốt$ $~~~~~$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )