bản chất và ý nghĩa của các quá trình nguyên phân , giảm phân và thụ tinh

Question

bản chất và ý nghĩa của các quá trình nguyên phân , giảm phân và thụ tinh

in progress 0
aihong 3 tháng 2021-09-02T15:29:36+00:00 2 Answers 341 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T15:30:49+00:00

  Đáp án:

  * Bản chất của:

  – Nguyên phân: là hình thức sao chép nguyên vẹn bộ NST lưỡng bội (2n) của tế bào mẹ sang tế bào con

  – Giảm phân: là quá trình làm giảm đi một nửa bộ NST lưỡng bội (2n) của tế bào mẹ thành bộ NST đơn bội (n) ở tế bào con

  – Thụ tinh: là sự kết hợp 2 bộ nhân đơn bội (n) tạo thành bộ nhân lưỡng bội (2n)

  * Ý nghĩa của:

  – Nguyên phân: 

  + Là phương thức truyền đạt ổn định bộ NST của loài qua các thế hệ tế bào trong quá trình phát sinh cá thể và qua các thế hệ cơ thể ở các loài sinh sản vô tính

  + Ổn định bộ NST đặc trưng của loài được nhờ cơ chế nhân đôi kết hợp và phân li NST

  + Làm tăng số lượng tế bào giúp sự sinh trưởng của các mô và cơ quan nhờ đó cơ thể đa bào mới lớn lên được

  + Giúp tạo ra tế bào mới để bù đắp các tế bào có các mô, cơ quan bị tổn thương, thay thế cho các tế bào già yếu

  – Giảm phân:

  + Tạo ra các giao tử mang bộ NST đơn bội 

  + Giảm phân tạo ra nhiều loại giao tử khác về nguồn gốc do sự phân li độc lập, tổ hợp tự do và trao đổi chéo giữa các cromatit

  + Tạo ra biến dị tổ hợp để cung câp nguyên liệu thứ cấp dồi dào cho tiến hóa và chọn giống

  – Thụ tinh:

  + Khôi phục bộ NST lưỡng bội của loài

   

  0
  2021-09-02T15:31:15+00:00

  Nguyên phân:

  – Ở các sinh vật sinh sản sinh dưỡng, sinh vật nhân thực đơn bào nguyên phân là hình thức sinh sản tạo ra các cá thể con có kiểu gen giống kiểu gen của cá thể mẹ.

  – Đối với các cơ thể sinh vật nhân thực đa bào, nguyên phân làm tăng số lượng tế bào giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển.

  – Ngoài ra, nguyên phân cũng đóng vai trò quan trọng giúp cơ thể tái sinh những mô hoặc các cơ quan bị tổn thương

  Giảm phân và thụ tinh:

   Nhờ có giảm phân, giao từ được tạo thành mang bộ NST đơn bội

  – Qua thụ tinh giữa tử đực và giao tử cái, bộ NST lưỡng bội được phục hồi. 

  – Giảm phân đã tạo ra nhiều loại giao từ khác nhau về nguồn gốc NST.

  – Sự kết hợp ngẫu nhiên cúa các loại giao tử này trong thụ tinh đã tạo ra các hợp tử mang những tổ hợp NST khác nhau. 
  → Vừa góp phần duy trì bộ NST lưỡng bội đặc trưng của loài, vừa góp phần tạo nên các biến dị tổ hợp mới, cung cấp nguồn nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )