ban đầu trong một bình chia độ có chứa 45 cm khối nước người ta bỏ đồng thời hai vật rắn a và b vào bình thì thấy mực nước trong bình dâng lên đến mức

Question

ban đầu trong một bình chia độ có chứa 45 cm khối nước người ta bỏ đồng thời hai vật rắn a và b vào bình thì thấy mực nước trong bình dâng lên đến mức 79 cm khối biết vật A có thể tích 12 cm tìm thể tích của vật b

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-20T07:36:02+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T07:37:13+00:00

  Đáp án:

   Vb=22cm3

  Giải thích các bước giải:

  thể tích: 
  \[\left\{ \begin{array}{l}
  {V_a} + {V_b} = 79 – 45 = 34c{m^3}\\
  {V_a} = 12c{m^3}
  \end{array} \right. =  > {V_b} = 34 – 12 = 22c{m^3}\]

  0
  2021-10-20T07:37:54+00:00

  MK LÀM RA LUÔN NHÉ BẠN

  SỐ CM KHỐI NƯỚC DÂNG LÊN KHI ĐỒNG THỜI THẢ CẢ HAI VẬT RẮN A VÀ B LÀ:

  79 – 45 = 34 (CM KHỐI )

  THỂ TÍCH CỦA VẬT B LÀ :

  34 – 12 = 22 (CM KHỐI )

  ĐÁP SỐ: 22 CM KHỐI

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )