Bản đồ là gì

Question

Bản đồ là gì

in progress 0
Clara 3 tháng 2021-09-06T18:10:01+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T18:11:56+00:00

  Bản đồ là : Hình vẽ thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái đất.

  0
  2021-09-06T18:11:57+00:00

  Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )