Bạn Dũng trồngc ây trong các chậu : Chậu A : CÓ đủ muối khoáng hòa tan : Muối đạm , Muối lân , Muối kaki… Chậu B : Thiếu muối đạm sau 2 tuần . Sau 2

Question

Bạn Dũng trồngc ây trong các chậu : Chậu A : CÓ đủ muối khoáng hòa tan : Muối đạm , Muối lân , Muối kaki… Chậu B : Thiếu muối đạm sau 2 tuần . Sau 2 tuần em hãy cho biết
a, Cây ở hai chậu sẽ phát triển ntn? Bạn Dũng làm thí nghiệm trêm nhằm mục đích gì?
b,Em hiểu ntn về muối khoáng đối với cây trồng?

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-10-10T21:02:48+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T21:03:56+00:00

  Trả lời :

  a,

  +)Thí nghiệm trên chứng minh vai trò của muối khoáng đối với cây trồng.

  +)Bạn Dũng trồng cây trong các chậu:

  – Chậu A : có đủ các muối khoáng hoà tan trừ lân.

  – Chậu B : có đủ các muối khoáng hoà tan trừ kali.

  – Chậu C : có đủ các muối khoáng hoà tan.

  +)Sau một thời gian có kết quả là:

  – Chậu A do thiếu muối lân cây sẽ mềm yếu, đẻ nhánh kém, sinh trưởng của rễ kém (đối với cây ăn quả cho năng suất thấp, quả chín muộn).

  – Chậu B do thiếu kali cây chậm lớn, mép lá cây thường quăn, lá vàng khồ.

  – Chậu C cây sinh trưởng bình thường. 

  b,

  +)Khi trồng cây nếu thiếu muối đạm cây trồng sẽ phát triển kém, năng suất thấp.

  – Nếu thiếu muối lân cây sẽ mềm yếu, đẻ nhánh kém, sinh trưởng của rễ kém. Đối với cây ăn quả cho năng suất thấp, quả chín muộn.

  – Nếu thiếu kali cây chậm lớn, mép lá cây thường quăn, lá vàng khô. Nhu cầu về các loại muối khoáng là khác nhau đối với cây trồng.

  + Những loại rau trồng ăn lá, thân (rau cải, cải bắp, su hào,…) cần nhiều muối đạm. Những loại cây trồng lấy quả, hạt (lúa, ngô, đậu, cà chua,…) cần nhiều muối đạm, muối lân. Những loại cây trồng lấy củ (khoai lang, cà rốt,…) cần nhiều muối kali.

  + Ngoài những loại muối khoáng cần nhiều cho cây như: đạm, lân, kali cây còn cần nhiều loại phân vi lượng khác.

  ___chúc bn học tốt ????????????___

  0
  2021-10-10T21:04:29+00:00

  Đáp án:

  a)Chậu A phát triển nhanh và khỏe mạnh

  Chậu B phát triển chậm, cây yếu

  -> Thí nghiệm trên nhằm mục đích tìm hiểu về vai trò của muối khoáng đối với cây như thế nào.

  b) Muối khoáng có vai trò rất lớn đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Cây cần nhiều loại muối khoáng khác nhau (muối đạm, muối lân. muối kali). Nhu cầu muối khoáng của cây cũng thay đổi tùy thuộc vào các loài cây và các thời kì phát triển của cây Ví dụ, cây lấy quả lấv hạt (lúa, ngô, cà chua…) cần nhiều phôtpho và nitơ, cây trồng lấy thân lá (các loại rau. đay. gai..) cần nhiều đạm và cây trồng lấy củ (khoai lang, củ cải, cà rốt…) thì cần nhiều kali…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )