Bạn Hạnh nghĩ ra một số, lấy số đó cộng thêm 0,6 rồi nhân tổng đấy với 3; kết quả tìm được trừ đi 3,75 thì được 5,25. Tìm số mà bạn đã nghĩ.

Question

Bạn Hạnh nghĩ ra một số, lấy số đó cộng thêm 0,6 rồi nhân tổng đấy với 3; kết quả tìm được trừ đi 3,75 thì được 5,25. Tìm số mà bạn đã nghĩ.

in progress 0
Reese 5 tháng 2021-07-25T01:34:59+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T01:36:19+00:00

  gọi số cần tìm là x.

  theo bài ra ta có:

   $(x+0,6)\times3-3,75=5,25$

  $(x+0,6)\times3=5,25+3,75$

  $(x+0,6)\times3=9$

  $x+0,6=9:3$

  $x+0,6=3$

  $x=3-0,6$

  $x=2,4$

  Vậy số cần tìm là $2,4$

  0
  2021-07-25T01:36:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   kết quả mà Hạnh tìm dc là

  3,75+5,25=9

  số mà Hạnh định cộng với 0,6 là

  9:3=3

  số Hạnh nghĩ là 3-0,6=2,4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )