Bạn hãy làm bài văn trên 60 từ bằng tiếng anh về chủ đề (Doing volunteer work).

Question

Bạn hãy làm bài văn trên 60 từ bằng tiếng anh về chủ đề (Doing volunteer work).

in progress 0
Natalia 1 giờ 2021-10-24T00:45:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T00:47:16+00:00

  Volunteering is a job we do for the benefit of the community. Almost everyone likes this job, and so do I. I often give books to children in wetlands, or help old people, especially those who are sick, I want to provide food, clothes and blankets for street children. I want to do it because I want to share the things I have with children who are in need. I hope no child will be hungry and cold. I will cook food and bring it to street children on the weekends. I will also encourage my friends to donate clothes and blankets to them

  0
  2021-10-24T00:47:16+00:00

  Hi everybody! There are a lot of volunteer work that we can do such as: cleaning the street, visiting the elderly, giving clothes, etc. I have done one of the above and  I would like to tell you about that story. Last sunday, i went to my primary school, near my school has a river. I was disabled because the river is too dirty! It was full of rubbish and emty bottle . It gave of an unpleasant smell and made me cover my nose while passing. So i decided to invited my friends to clean up the river on sunday afternoon. Scavenging was not easy, it was smelly, dirty and tired . During the work, we always wear a gloves and masks. After we finished, we gasped and felt happy because we did a good work. The river was cleaner and we have received a lot of praise from everyone .Thanks for listening!

  Dịch:

  Xin chào mọi người! Có rất nhiều công việc tình nguyện mà chúng ta có thể làm ví dụ như là: dọn dẹp phố, thăm người già, tặng quần áo,..Tôi đã làm một trong những điều trên và tôi muốn kể cho bạn nghe về câu chuyện đó. Chủ nhật tuần trước, tôi đến trường cấp một của tôi, cạnh trường có một dòng sông. Tôi đã thất vọng vì rất sông quá bẩn! Nó đầy rác và vỏ chai. Nó gây mùi khó chịu và khiến tôi phải bịt mũi khi đi ngang qua. Vậy nên tôi đã quyết định rủ các bạn tôi đi rọn rác ở sông vào chiều chủ nhật. Nhặt rác không hề dễ, nó có mùi khó chịu, bẩn và rất mệt. Trong suốt quá trình làm, chúng tôi luôn đeo găng tay và khẩu trang. Sau khi làm xong, chúng tôi thở dốc và cảm thấy hạnh phúc vì làm được một điều tốt. Dòng sông đã sạch hơn và chúng tôi nhận được nhiều lời cảm ơn từ mọi người . Cảm ơn vì đã lắng nghe!

  @yin

  @no copy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )