Bạn hãy nêu sự tiến bộ của luật pháp nhà lý

Question

Bạn hãy nêu sự tiến bộ của luật pháp nhà lý

in progress 0
Vivian 2 tuần 2021-11-29T08:43:34+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-29T08:44:43+00:00

  Khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội.

  – Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật.

  – Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

  – Vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

  – Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )