Bạn hãy tìm hiểu và kể về một bạn trong lớp (hoặc trong trường) mà theo bạn đã xác định mục đích học tập đúng đắn.

Question

Bạn hãy tìm hiểu và kể về một bạn trong lớp (hoặc trong trường) mà theo bạn đã xác định mục đích học tập đúng đắn.

in progress 0
Eden 29 phút 2021-09-11T18:58:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T18:59:37+00:00

  Bạn Lan học cùng lớp với em là một bạn học sinh có mục đích học tập đúng đắn

  VD.

  +Bạn hay giúp đỡ các bạn

  +Bạn muốn học thật giỏi để xây dựng đất nước

  +Bạn quý mọi người và rất thật thà

  0
  2021-09-11T18:59:48+00:00

  Bạn Quang Minh lớp em là một người bạn đã có mục đích học tập đúng đắn:

  -VD:

  +Bạn luôn giúp đỡ bạn bè trong lớp

  +ước mơ của bạn là trở thành con ngoan,trò giỏi,cháu ngoan Bác Hồ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )