Bạn Huy có nhiều hơn bạn Vinh 56 viên bi. Nếu bạn Huy cho Vinh 12 viên bi Huy còn nhiều hơn Vinh có bao nhiêu viên bi?

Question

Bạn Huy có nhiều hơn bạn Vinh 56 viên bi. Nếu bạn Huy cho Vinh 12 viên bi Huy còn nhiều hơn Vinh có bao nhiêu viên bi?

in progress 0
Adeline 3 tuần 2021-11-21T04:03:04+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:04:21+00:00

  Nếu bạn Huy cho Vinh 12 viên bi ,Huy còn nhiều hơn Vinh số viên bi là:

      56-12=44 (viên bi )

  đáp số 44 viên bi

  0
  2021-11-21T04:04:23+00:00

  @Magic_

  Bạn Huy còn nhiều hơn bạn Vinh số viên bi là :

  $56 – 12 = 44$ ( viên bi )

  Đáp số : $44$ viên bi  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )