“Bạn không lường trước được đâu” “Để rồi xem” Hai câu này tiếng Anh là j vậy mn? (Biết mỗi câu đầu cx đc)

Question

“Bạn không lường trước được đâu”
“Để rồi xem”
Hai câu này tiếng Anh là j vậy mn? (Biết mỗi câu đầu cx đc)

in progress 0
Aaliyah 2 tuần 2021-11-28T14:47:02+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:48:37+00:00

  “Bạn không lường trước được đâu”: You do not anticipate it

  “Để rồi xem”: Will see

  CHÚC BN HK TỐT!!!

  0
  2021-11-28T14:48:47+00:00

  “Bạn không lường trước được đâu”

  Dịch: You do not anticipate it.

  “Để rồi xem”

  Dịch: Will see.

    ~Xin hay nhất~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )