bạn lan đi từ nhà đến trường với V=20km/h lan đi từ nhà đến trường biết s từ nhà đến trường dài 2000m

Question

bạn lan đi từ nhà đến trường với V=20km/h lan đi từ nhà đến trường biết s từ nhà đến trường dài 2000m

in progress 0
Emery 3 tháng 2021-09-23T03:53:08+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:54:15+00:00

  Đáp án:

   $6$ phút 

  Giải thích các bước giải:

   Ta có $s=2000m = 2km$

  Thời gian Lan  đi từ nhà đến Trường là 

  $t=\dfrac{s}{v} =\dfrac{2}{20} =\dfrac{1}{10}h = 6 phút $

  0
  2021-09-23T03:55:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   v = 20km/h = $\frac{50}{9}$m/s 

  Thời gian bạn Lan đi từ nhà đến trường là: 

  $t = \frac{s}{v} = \frac{2000}{\frac{50}{9}}$ = 360s = 6 phút.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )