– Bạn Nam đang chơi đàn. Bạn ấy phải làm thế nào để điều chỉnh âm to, âm nhỏ, nốt cao, nốt thấp ? Trong mỗi trường hợp thì tần số và biên độ dao động

Question

– Bạn Nam đang chơi đàn. Bạn ấy phải làm thế nào để điều chỉnh âm to, âm nhỏ, nốt cao, nốt thấp ? Trong mỗi trường hợp thì tần số và biên độ dao động của dây đàn như thế nào ?
– Màng loa dao động phát ra âm có tần số 900 Hz
a. Trong 1 phút màng loa đã thực hiện được bao nhiêu dao động ?
b. Trong thời gian ấy âm truyền đi được quãng đường là bao nhiêu trong không khí, trong nước. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s, trong nước là 1500m/s.

in progress 0
Melody 3 giờ 2021-11-25T12:03:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T12:05:11+00:00

  Đáp án:

   a. 54000

  b. 20400m;90000m

  Giải thích các bước giải:

   a. số dao động thực hiện: 60.f=54000

  b. Quãng đường âm truyền đi trong không khí: ${v_{kk}}.t = 340.60 = 20400m$

  Quãng đường âm truyền đi trong nước: \[{v_n}.t = 1500.60 = 90000m\]

  0
  2021-11-25T12:05:28+00:00

  Đáp án:

   a. 54000 dao động

  b. s=20400m

  s=90000m

  Giải thích các bước giải:

  Âm phát ra càng cao (càng bổng) khi tần số dao động càng lớn.
  Âm phát ra càng thấp (càng trầm) khi tần số dao động càng nhỏ.

  Âm trầm có tần số nhỏ, âm cao có tần số lớn.

  a. số giao động trong 1p là: 900.60=54000

  b. s=60.340=20400m

  s=90000m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )