bạn nam đi xe đạp 1 vòng quanh bờ hồ vs vận tốc 13,5km/giờ hết 20 phút.Hỏi đường vòng quanh bờ hồ dài bao nhiêu km

Question

bạn nam đi xe đạp 1 vòng quanh bờ hồ vs vận tốc 13,5km/giờ hết 20 phút.Hỏi đường vòng quanh bờ hồ dài bao nhiêu km

in progress 0
Alice 3 tuần 2021-11-21T04:15:57+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:17:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   vì 20 phút chiếm 1/3 giờ

  => số km là

       13,5:3=4,4 km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )