Bạn Nam mua cho mẹ 2000 đ rau .mà mẹ NAM đưa cho Nam 4500 đ hỏi Nam còn thừa mấy đ

Question

Bạn Nam mua cho mẹ 2000 đ rau .mà mẹ NAM đưa cho Nam 4500 đ hỏi Nam còn thừa mấy đ

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-10-04T06:11:26+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:12:38+00:00

  Số tiền thừa là:

  4500-2000= 2500( đồng)

  Đáp số: 2500 đồng

  0
  2021-10-04T06:13:25+00:00

  Đáp án:

   Nam còn thừa số tiền là

        `4500-2000=2500`(đồng) 

             Đáp số :`2500` đồng

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )