Bạn Nam nhân một số với 2001 nhưng lại quên viết 2 chữ số 0 của số 2001 nên kết quả đã giảm đi 3965940 đơn vị.Vậy Nam đã định nhân số nào với 2001?

Question

Bạn Nam nhân một số với 2001 nhưng lại quên viết 2 chữ số 0 của số 2001 nên kết quả đã giảm đi 3965940 đơn vị.Vậy Nam đã định nhân số nào với 2001?

in progress 0
Hailey 7 ngày 2021-09-02T13:04:29+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:05:49+00:00

  Vì “đãng trí” nên bạn Nam đã nhân nhầm số đó với 21. ( bỏ đi 2 số 0 ở giữa)

  Thừa số thứ hai bị giảm đi số đơn vị là : 2001 – 21 = 1980 (đơn vị).

  Do đó kết quả bị giảm đi 1980 lần thừa số thứ nhất, và bằng 3965940 đơn vị.

  Vậy thừa số thứ nhất ( hay số bạn Nam định nhân)là : 3965940 : 1980 = 2003.

   

  0
  2021-09-02T13:06:22+00:00

  Đáp án:bn Nam quên viết số 0 nên số đó là số 21.

  Số đó giảm đi số đơn vị là:

  2001-21=1980 (đơn vị )

  Số mà bn Nam định nhân với số 2001 là:

  3965940÷1980=2003.

  Vậy số bạn Nam định nhân với số 2001 là số 2003.

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )