Bạn nào giúp mình làm với ạ Số cách xếp 5 nam sinh và 7 nữ sinh thành một hàng dọc là 5!−7! 5+7! 5!×7! 12! Bạn nào là

Question

Bạn nào giúp mình làm với ạ
Số cách xếp 5 nam sinh và 7 nữ sinh thành một hàng dọc là
5!−7! 5+7! 5!×7! 12!
Bạn nào làm hay nhất mình cho 5 sao và câu trả lời hay nhất ạ

in progress 0
Aaliyah 2 tuần 2021-12-06T18:49:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:50:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-06T18:51:06+00:00

  Chúc bạn học tốt

  Đáp án: 12!

   Giải thích các bước giải:

  Mỗi cách xếp 5 nam sinh và 7 nữ sinh thành một hàng dọc là một hoán vị của 12 phần tử nên có 12!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )