Bạn nào trl nhanh nhanh mời làm nhé Trắc nghiệm không đó Các triều đại phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải theo phong tục

Question

Bạn nào trl nhanh nhanh mời làm nhé
Trắc nghiệm không đó
Các triều đại phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải theo phong tục của người Hán nhằm :
5 điểm
Thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc ta.
Mở rộng quan hệ giao lưu với Trung Quốc.
Khai phá văn minh cho dân tộc ta.
Thống trị, áp bức dân tộc ta.
Chính quyền đô hộ sáp nhập đất đai Âu Lạc vào lãnh thổ của Trung Quốc, nhằm :
5 điểm
Bắt nhân dân ta phải thần phục nhà Hán.
Thôn tính nước ta cả về lãnh thổ và chủ quyền.
Người Trung Quốc đông có thêm đất đai để ở.
Nhằm giúp nhân dân ta tổ chức lại bộ máy chính quyền.
Việc nhân dân lập đền thờ Hai Bà Trưng ở nhiều nơi cho thấy:
5 điểm
Nhân dân luôn xây đền thờ thờ những người có công.
Nhân dân luôn nhớ đến công lao của Hai Bà Trưng trong công cuộc bảo vệ đất nước.
Nhân dân rất căm ghét quân xâm lược Hán.
Nhân dân không bao giờ quên những giai đoạn khó khăn của đất nước.
Quan hệ bao trùm trong xã hội nước ta dưới thời Bắc thuộc là quan hệ:
5 điểm
Quan hệ giữa nhân dân ta với quý tộc, phong kiến Việt Nam.
Quan hệ giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến.
Quan hệ giữa quý tộc; phong kiến Việt Nam với chính quyên đô hộ phương Bắc.
Quan hệ giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc.
Từ sau thất bại của An Dương Vương đến thế kỉ X, nước ta bị các triều đại phong kiến Trung Quốc đô hộ, theo thứ tự là:
5 điểm
Lương, Đường, Ngô, Hán,Triệu, Tuỳ
Ngô, Hán, Triệu, Tuỳ, Đường, Lương.
Triệu, Hán, Ngô, Lương, Tuỳ, Đường.
Triệu, Ngô, Hán, Tuỳ, Lương, Đường
Quá trình thành lập và mở rộng lãnh thổ nước Cham-pa dựa trên cơ sở nào ?
5 điểm
Trên cơ sở sự giao lưu văn hoá.
Trên cơ sở hợp tác về kinh tế.
Trên cơ sở các hoạt động ngoại giao.
Trên cơ sở các hoạt động quân sự.
Năm 1306 ,Đà Nẵng là vùng đất thuộc :
5 điểm
Thuận Châu
Thuận Quảng
Champa
Hóa Châu
Đặc điểm địa hình của thành phố Đà Nẵng :
5 điểm
Vùng đồng bằng rộng lớn
Vừa có đồng bằng vừa có núi
Vùng đồng bằng ven biển
Vùng núi xen lẫn với biển.
Hậu quả trong chính sách bóc lột của nhà Hán đối với nhân dân Giao Châu là :
5 điểm
Đất nước xơ xác
Thôn xóm tiêu điều
Đẩy người dân vào cảnh khốn cùng
Thúc đẩy nền kinh tế phát triển

in progress 0
Sarah 2 tuần 2021-07-12T10:40:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:42:15+00:00

  Các triều đại phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải theo phong tục của người Hán nhằm :

  5 điểm

  Thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc ta.

  Mở rộng quan hệ giao lưu với Trung Quốc.

  Khai phá văn minh cho dân tộc ta.

  Thống trị, áp bức dân tộc ta.

  Chính quyền đô hộ sáp nhập đất đai Âu Lạc vào lãnh thổ của Trung Quốc, nhằm :

  5 điểm

  Bắt nhân dân ta phải thần phục nhà Hán.

  Thôn tính nước ta cả về lãnh thổ và chủ quyền.

  Người Trung Quốc đông có thêm đất đai để ở.

  Nhằm giúp nhân dân ta tổ chức lại bộ máy chính quyền.

  Việc nhân dân lập đền thờ Hai Bà Trưng ở nhiều nơi cho thấy:

  5 điểm

  Nhân dân luôn xây đền thờ thờ những người có công.

  Nhân dân luôn nhớ đến công lao của Hai Bà Trưng trong công cuộc bảo vệ đất nước. Nhân dân rất căm ghét quân xâm lược Hán.

  Nhân dân không bao giờ quên những giai đoạn khó khăn của đất nước.

  Quan hệ bao trùm trong xã hội nước ta dưới thời Bắc thuộc là quan hệ:

  5 điểm

  Quan hệ giữa nhân dân ta với quý tộc, phong kiến Việt Nam.

  Quan hệ giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến.

  Quan hệ giữa quý tộc; phong kiến Việt Nam với chính quyên đô hộ phương Bắc.

  Quan hệ giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc.

  Từ sau thất bại của An Dương Vương đến thế kỉ X, nước ta bị các triều đại phong kiến Trung Quốc đô hộ, theo thứ tự là:

  5 điểm

  Lương, Đường, Ngô, Hán,Triệu, Tuỳ

  Ngô, Hán, Triệu, Tuỳ, Đường, Lương.

  Triệu, Hán, Ngô, Lương, Tuỳ, Đường.

  Triệu, Ngô, Hán, Tuỳ, Lương, Đường

  Quá trình thành lập và mở rộng lãnh thổ nước Cham-pa dựa trên cơ sở nào ?

  5 điểm

  Trên cơ sở sự giao lưu văn hoá.

  Trên cơ sở hợp tác về kinh tế.

  Trên cơ sở các hoạt động ngoại giao.

  Trên cơ sở các hoạt động quân sự.

  Năm 1306 ,Đà Nẵng là vùng đất thuộc :

  5 điểm

  Thuận Châu

  Thuận Quảng

  Champa

  Hóa Châu

  Đặc điểm địa hình của thành phố Đà Nẵng :

  5 điểm

  Vùng đồng bằng rộng lớn

  Vừa có đồng bằng vừa có núi

  Vùng đồng bằng ven biển

  Vùng núi xen lẫn với biển.

  Hậu quả trong chính sách bóc lột của nhà Hán đối với nhân dân Giao Châu là :

  5 điểm

  Đất nước xơ xác

  Thôn xóm tiêu điều

  Đẩy người dân vào cảnh khốn cùng

  Thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

  0
  2021-07-12T10:42:15+00:00

  Câu 1 : thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc
  Câu 2 : thôn tính nước ta cả về lãn thổ và chủ quyền
  Câu 3 A
  Câu 4 D
  Câu 5 C
  Câu 6 D
  Câu 7 D
  Câu 8 B
  Câu 9 C
  Thấy hay cho mình xin 5 sao nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )