bạn ơi giải giúp mình bài cuối mặt cười trang 22 trong quyển cùng e học toán lớp 3 tập 1 với

Question

bạn ơi giải giúp mình bài cuối mặt cười trang 22 trong quyển cùng e học toán lớp 3 tập 1 với

in progress 0
Melody 1 năm 2021-08-28T01:32:38+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T01:33:57+00:00

  Vui học (trang 22 Cùng em học Toán 3 Tập 1):

  Tóm tắt:

  Số huy chương vàng:
  Năm 2017: 4 huy chương
  Sau 43 năm: ít hơn 10 lần số huy chương năm 2017 là 1 chiếc.
  Hỏi: Sau 43 năm ? huy chương vàng?
  Số huy chương bạc:
  Năm 2017: 1 huy chương
  Sau 43 năm: gấp 17 lần số huy chương năm 2017
  Hỏi: Sau 43 năm có ? huy chương bạc?

  Giải:

  Số huy chương vàng đội tuyển quốc gia đạt được sau 43 năm là:
     10 x 4 – 1 = 39 (huy chương)
  Số huy chương bạc đội tuyển quốc gia đạt được sau 43 năm là:
      1 x 17 = 17 (huy chương)
        Đáp số: 39 huy chương vàng; 17 huy chương bạc.

  0
  2021-08-28T01:34:06+00:00

  Đáp án:

   a)432 b)48

  Giải thích các bước giải: vì

  x.      =72×6

  ×.      =432

  x.     =12×4

  x.      =48

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )