bản thân đã sống chan hòa với mọi người chưa nếu chưa vì sao

Question

bản thân đã sống chan hòa với mọi người chưa nếu chưa vì sao

in progress 0
Harper 3 tháng 2021-09-12T12:07:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T12:08:33+00:00

  Bản thân em chưa sống chan hòa với mọi người vì em chưa tích cực cho lắm trong các hoạt động tập thể

  0
  2021-09-12T12:08:45+00:00

  Bản thân em chưa sống chan hòa với mọi người vì tính của em còn rất nóng giận, hay nổi giận vì những lí do không đáng,

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )