bản thân em càn làm gì để xứng đáng với công lao các anh hùng dân tộc

Question

bản thân em càn làm gì để xứng đáng với công lao các anh hùng dân tộc

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-07-17T16:38:46+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T16:39:49+00:00

  bản thân em cần noi gương theo,giữ gìn công lao đó,kể cho mọi người và con cháu đời sau nghe về các anh hùng đó

  0
  2021-07-17T16:40:38+00:00

  bản thân em cang fphair học tập,rèn luyện thật tốt để mai sau thành công dân có ích cho xã hội để xứng đáng với công lao các anh hùng dân tộc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )