Bản thân em cần làm gìn để góp phần bảo vệ di sản văn hoá?

Question

Bản thân em cần làm gìn để góp phần bảo vệ di sản văn hoá?

in progress 0
Mackenzie 3 tuần 2021-07-11T00:29:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:31:16+00:00

  Bản thân em cần làm gìn để góp phần bảo vệ di sản văn hoá?

  +Mỗi người, mỗi tổ chức cần phải có ý thức, trách nhiệm và tôn trọng di mọi di sản văn hóa kể cả vật thể hay phi vật thể.

  + Giữ gìn sạch sẽ các di sản văn hóa, địa phương.

  + Đi tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, di sản văn hóa

  + Không vứt rác bừa bãi

  + Tố giác lên án những kẻ gian ăn cắp các cổ vật di vật

  + Nhắc nhở mọi người giữ gìn, bảo vệ di sản văn hoá

  + Giúp các cơ quan chuyên môn sưu tầm cổ vật

  0
  2021-07-11T00:31:26+00:00

  + Phát hiện cổ vật,bảo vật phải  nộp cho cơ quan có trách nhiệm 
  + Gìn giữ  sạnh đẹp các  di tích,danh lam thắng cảnh của quê hương 
  +tuyên truyền  mọi người giữ gìn,bảo vệ di sản văn hóa
  + Giúp các cơ quan có trách nhiệm ngăn chặn, lên án  những hành vi  hoại di sản văn hóa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )