Bản thân em sẽ làm gì để góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Question

Bản thân em sẽ làm gì để góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông

in progress 0
Nevaeh 1 năm 2021-07-24T01:33:23+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:34:28+00:00

  Bản thân em sẽ :

  + Học để hiểu về luật an toàn giao thông và các biển báo trên đường

  + Không chơi đùa dưới lòng đường

  + Khồn dàn hàng ngang khi đi xe trên đường

  + Không đi bộ dưới lòng đường

  + Khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm,…

  0
  2021-07-24T01:35:16+00:00

  Bản thân em sẽ làm để góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông:

  + Khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm

  + Học để hiểu về luật an toàn giao thông và các biển báo trên đường

  + Không chơi đùa dưới lòng đường

  + Khồn dàn hàng ngang khi đi xe trên đường

  + Không đi bộ dưới lòng đường

  +Tuyên truyền mọi người cung thực hiện giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )