bạn thắng solo là 1 bạn học sinh tích cực, một hôm bạn đi nhặt được 1 hộp, trong hộp là 1 mảnh giấy ghi, hãy giải câu sau: gọi x là số tuổi của hùng,

Question

bạn thắng solo là 1 bạn học sinh tích cực, một hôm bạn đi nhặt được 1 hộp, trong hộp là 1 mảnh giấy ghi, hãy giải câu sau: gọi x là số tuổi của hùng, y là số tuổi của lan, lan hơn hùng 0 tuổi, cả hai cộng lại ra 1 tuổi, bạn solo đã rất nhanh, còn em hãy trình bày lời giải

in progress 0
Ayla 3 tháng 2021-09-02T23:53:08+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:54:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ta có

  `{x-y=0`

  `{x+y=1`

  `=>{x=y`

       `{x+y=1`

  `=>x=y=0,5`

  max easy

  😀

  0
  2021-09-02T23:54:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì `y` `=` `x+0`

  `<=>` `x=y`

  Mà `x+y` `=` `1`

  `<=>` `x` `=` `y` `=` `1/2` tuổi

  `=` `6` tháng

  Mà bây giờ là tháng `8`

  Vậy 2 bạn Lan và Hùng sinh cùng tháng là tháng 2 năm 2020

  easy

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )