Bạn tiên cho em 4 hộp kẹo mỗi hộp có 10 viên kẹo còn thừa 6 viên kẹo hỏi lúc đầu bạn tiên có bao nhiêu viên kẹo

Question

Bạn tiên cho em 4 hộp kẹo mỗi hộp có 10 viên kẹo còn thừa 6 viên kẹo hỏi lúc đầu bạn tiên có bao nhiêu viên kẹo

in progress 0
Aubrey 4 ngày 2021-12-06T17:21:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:23:05+00:00

  Tổng số kẹo lúc đầu Tiên có : 4 x 10 + 6 = 46 viên kẹo

  Đáp số : 46 viên kẹo

   

  0
  2021-12-06T17:23:05+00:00

  4 hộp kẹo có số viên kẹo là :

           10 * 4= 40( viên kẹo )

  Bạn Tiên có số viên kẹo là :

            40+6=46 ( viên kẹo )

   Đáp số : 46 viên kẹo

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )