bạn tuấn đi học từ lúc 6 giờ và đi với vận tốc là 15km/giờ thì đến trường lúc 6 giờ 45 phút. Hỏi đoạn đường từ nhà bạn tuấn đến trường dài bao nhiêu k

Question

bạn tuấn đi học từ lúc 6 giờ và đi với vận tốc là 15km/giờ thì đến trường lúc 6 giờ 45 phút. Hỏi đoạn đường từ nhà bạn tuấn đến trường dài bao nhiêu km.

in progress 0
Clara 1 tháng 2021-11-06T20:00:00+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T20:01:31+00:00

  thời gian bạn tuấn đi học từ nhà đến trường mất:6 giờ 45 phút-6 giờ=45 phút=0.75(giờ)

  quãng đường từ nhà bạn Tuấn đến trường dài:15*0.75=11.25(km)

  0
  2021-11-06T20:01:56+00:00

  Thời gian bạn Tuấn đi là:

  6 giờ 45 phút – 6 giờ = 45 phút = $\frac{3}{4}$ giờ

  Đoạn đường từ nhà bạn tuấn đến trường dài là:

  15 × $\frac{3}{4}$ = $\frac{45}{4}$ = 11,25 km

  Đáp số: 11,25 km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )