Bản vẽ kỹ thuật không được dùng trong lĩnh vực nào?

Question

Bản vẽ kỹ thuật không được dùng trong lĩnh vực nào?

in progress 0
Liliana 1 tháng 2021-07-27T02:33:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:34:51+00:00

  `\text{~~Holi~~}`

  `\text{Bản vẽ kĩ thuật được dùng trong các lĩnh vực như:}`

  `-> \text{Cơ khí.}`

  `-> \text{Nông nghiệp.}`

  `-> \text{Xây dựng.}`

  `-> \text{Điện lực.}`

  `-> \text{Kiến trúc.}`

  `-> \text{Quân sự.}`

  `-> \text{Giáo dục.}`

  `v..v…`

  `\text{Bản vẽ kĩ thuật được dùng trong mọi lĩnh vực từ đời sống đến sản xuất.}`

  0
  2021-07-27T02:35:00+00:00

  Bản vẽ kỹ thuật được dùng trong lĩnh vực:

  +Cơ khí

  +Lắp ráp

  +Nông nghiệp

  +Xây dựng

  +Nhiệt điện

  ⇒Được dùng từ đời sống đến sản xuất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )