Bạn Viễn kéo một gàu nước từ dưới giếng lên hết 10 giây công suất của viễn kéo vật là 5W công của lực kéo là??Giúp em với ạ

Question

Bạn Viễn kéo một gàu nước từ dưới giếng lên hết 10 giây công suất của viễn kéo vật là 5W công của lực kéo là??Giúp em với ạ

in progress 0
Natalia 1 giờ 2021-10-24T00:32:49+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T00:34:34+00:00

  Đáp án:

   P=60J

  Giải thích các bước giải:

   Công của lực kéo là:
  \[P = \frac{A}{t} \Rightarrow A = P.t = 5.10 = 60J\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )