Bằng các cuộc cách mạng tư sản đã học em hãy nêu và làm rõ khái niệm cách mạng tư sản

Question

Bằng các cuộc cách mạng tư sản đã học em hãy nêu và làm rõ khái niệm cách mạng tư sản

in progress 0
Iris 3 tháng 2021-09-16T13:52:23+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T13:53:26+00:00

  Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng của những người giàu nhưng lại không có địa vị trong xã hội.

  Học tốt^^

  0
  2021-09-16T13:53:39+00:00

  Cách mạng tư sản là cách mạng ngược lại với cách mạng vô sản cách mạng tư sản là cách mạng do tầng lớp giàu có , tri thức phát triển cách mạng .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )