bằng các phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ hóa chất mất nhãn đựng riêng biệt các chất rắn sau: Ca,P2O5,Na,KCl,BaCO3,Na2O

Question

bằng các phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ hóa chất mất nhãn đựng riêng biệt các chất rắn sau: Ca,P2O5,Na,KCl,BaCO3,Na2O

in progress 0
aihong 1 năm 2021-07-25T01:41:01+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T01:42:43+00:00

  + cho tác dụng với H2O
  Chất tan và thành dung dịch là :P2O5,KCl, Na2O
  Ko tan là :BaCO3
  +cho tác dụng với quỳ tím
  Hóa đỏ :P2O5
  Hóa xanh :Na2O
  Hóa HT : KCl
  Ko chuyển màu : BaCO3
  Chúc bạn học tốt ????

  0
  2021-07-25T01:43:00+00:00

  Gửi bạn:

  – Cho $H_{2}$O  lần lượt vào từng mẫu thử :

  + Tan tạo thành dung dịch :$P_{2}$ $O_{5}$ , $Na_{2}$O , NaCl 

  + Tan , tỏa nhiều nhiệt : CaO

   CaO + $H_{2}$O→ Ca$(OH)_{2}$

  + Không tan : CaCO3

  – Cho quỳ tím vào các dung dịch thu được : 

  + Hóa đỏ : $P_{2}$ $O_{5}$

  $P_{2}$ $O_{5}$ + 3$H_{2}$O → 2$H_{3}$P$O_{4}$

  + Hóa xanh : $Na_{2}$O

  $Na_{2}$O + $H_{2}$O → 2NaOH

  + Không hiện tượng : NaCl 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )