Bằng chứng tế bào học thuộc loại bằng chứng tiến hóa nào

Question

Bằng chứng tế bào học thuộc loại bằng chứng tiến hóa nào

in progress 0
Adalynn 4 tuần 2021-09-29T02:20:21+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T02:21:29+00:00

  Bằng chứng tế bào học thuộc loại bằng chứng tiến hóa gián tiếp 

  Bằng chứng tiến hóa gián tiếp gồm :

  + Bằng chứng giải phẫn so sánh 

  +Bằng chứng phôi sinh học 

  +Bằng chứng sinh học phân tử

  + Băng chứng tê bào học

  0
  2021-09-29T02:22:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bằng chứng tế bào học thuộc loại bằng chứng tiến hóa gián tiếp 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )