Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh thì như thế nào ? Người ta ứng dụng tính chất đó của băng kép vào việc gì ?

Question

Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh thì như thế nào ? Người ta ứng dụng tính chất đó của băng kép vào việc gì ?

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-10-06T17:47:49+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:49:10+00:00

   +)Thanh thép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều bị cong lại.

   +)Người ta ứng dụng tính chất này của băng kép vào việc đóng, tự ngắt mạch điện khi nhiệt độ thay đổi.

                Chúc Em Học Tốt !!

  0
  2021-10-06T17:49:15+00:00

  Đáp án:

  – Thanh thép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều bị cong lại.

  – Người ta ứng dụng tính chất này của băng kép vào việc đóng, tự ngắt mạch điện khi nhiệt độ thay đổi.

  Ví dụ:

  – Khi nhiệt độ của bàn là đủ nóng cũng là lúc băng kép bị uốn cong (do dãn nở vì nhiệt không dều của hai kim loại làm băng kép) làm diểm tiếp xúc bị tách ra cắt dòng điện vào bàn là.

  – Trong băng kép thanh đồng nằm phía dưới để khi đủ nóng băng kép cong lên giúp chốt làm hở mạch điện.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )