Băng kép nở hoạt động dựa trên hiện tượng gì ?

Question

Băng kép nở hoạt động dựa trên hiện tượng gì ?

in progress 0
Reagan 5 tháng 2021-07-12T09:05:26+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:06:39+00:00

  Đáp án: băng kép ki gặp nóng nở ra có hiện tượng nước đang sôi ở 80C 

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-12T09:07:11+00:00

  Băng kép nở hoạt động dựa trên hiện tượng gì ?

  -Dựa trên hiện tượng giãn nỡ vì nhiệt của chất rắn

  $chucbanhoktot$

  $chomikxinctlhnnha$

  $fandom$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )