bằng kiến thức đã học hãy làm sáng tỏ nhận định: Khi mỗi công dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong gia đình thì sẽ góp phần xây dựng gia

Question

bằng kiến thức đã học hãy làm sáng tỏ nhận định:
Khi mỗi công dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong gia đình thì sẽ góp phần xây dựng gia đình ngày càng hòa thuận hạnh phúc tiến bộ ,phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình việt nam
Trả lời nhanh giúp mình với! Cần gấp ạ !!

in progress 0
Nevaeh 2 năm 2021-07-20T18:35:18+00:00 1 Answers 33 views 0

Answers ( )

    -1
    2021-07-20T18:36:45+00:00

    Vì nếu mỗi công dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong gia đình sẽ có một gia đình văn hóa , từ đó sẽ tạo ra mối đồng thuận trong gia đình làm cho mọi người vui vẻ và tôn trọng nhau hơn rồi từ đó giúp cho gia đình tiến bộ về mọi mặt và góp phần phát huy được nhiều truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

                              Cho mình xin hay nhất nha !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )