Bằng phương pháp hóa học chỉ dùng 1 thuốc thử hãy nhận biết dung dịch riêng biệt sau: Na2SO4;HCl ;Na2CO3;Ba(NO3)2;NaOH;H2SO4

Question

Bằng phương pháp hóa học chỉ dùng 1 thuốc thử hãy nhận biết dung dịch riêng biệt sau: Na2SO4;HCl ;Na2CO3;Ba(NO3)2;NaOH;H2SO4

in progress 0
Lyla 3 tháng 2021-09-18T04:19:52+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T04:21:14+00:00

  Em tham khảo nha:

  Cho quỳ tím vào các dung dịch trên

  – Quỳ tím hóa đỏ là $HCl$ và $H_2SO_4$ ( nhóm I)

  – Quỳ tím hóa xanh là $NaOH$, $Na_2CO_3$ ( nhóm II)

  – Quỳ tím không đổi màu là $Na_2SO_4$ và $Ba(NO_3)_2$ (nhóm II)

  Cho các chất ở nhóm I lần lượt tác dụng với các chất ở nhóm II và III

  – Có khí thoát ra ở nhóm II là $Na_2CO_3$ còn lại là $NaOH$

  – Có kết tủa ở nhóm III là $Ba(NO_3)_2$ , không hiện tượng là $Na_2SO_4$

  Cho $Ba(NO_3)_2$ tác dụng với 2 chất nhóm I

  – Có kết tủa là $H_2SO_4$

  – Còn lại là $HCl$

  \(\begin{array}{l}
  N{a_2}C{O_3} + 2HCl \to 2NaCl + C{O_2} + {H_2}O\\
  N{a_2}C{O_3} + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + C{O_2} + {H_2}O\\
  2NaOH + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\\
  NaOH + HCl \to NaCl + {H_2}O\\
  Ba{(N{O_3})_2} + {H_2}S{O_4} \to BaS{O_4} + 2HN{O_3}
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )