Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết bốn chất sau: H2SO4, HCl,HNO3,CH3COOH Giúp mình với ạ,plssss

Question

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết bốn chất sau: H2SO4, HCl,HNO3,CH3COOH
Giúp mình với ạ,plssss

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-07-24T20:44:12+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T20:45:24+00:00

  Nhỏ dung dịch $BaCl_2$ vào các chất.

  – $H_2SO_4$: có kết tủa trắng xuất hiện 

  – Còn lại không hiện tượng 

  Nhỏ dd $AgNO_3$ vào 3 chất còn lại.

  – $HCl$: có kết tủa trắng xuất hiện 

  $HCl+AgNO_3\to AgCl+HNO_3$

  – Còn lại không hiện tượng 

  Cho $Cu$ vào hai chất còn lại  

  – $HNO_3$ hoà tan $Cu$, tạo khí không màu hoá nâu ngoài không khí 

  $3Cu+8HNO_3\to 3Cu(NO_3)_2+2NO+4H_2O$

  – Còn lại là $CH_3COOH$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )