Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các chất không màu gồm: khí metan, khí etilen, khí nitơ. Viết PTHH xảy ra, ghi rõ điều kiện (nếu có).

Question

Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các chất không màu gồm: khí metan, khí etilen, khí nitơ. Viết PTHH xảy ra, ghi rõ điều kiện (nếu có).

in progress 0
Josephine 1 tháng 2021-11-10T20:27:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:28:25+00:00

  •Cho cả ba khí trên tác dụng với Cl2 trong điều kiện có ánh sáng:
  -khí làm mất màu Cl2 là CH4

   CH4+Cl2–a/s–>CH3Cl+HCl

  -2khí còn lại không làm mất màu Cl2 là C2H4 và N2

  •Cho 2 khí còn lại đi qua dung dịch brom:

  – khí làm mất màu dung dịch brom là: C2H4

     C2H4+Br2–>C2H4Br2

  -khí còn lại không làm mất màu dung dịch brom là :N2 

  #Sar2109

   

  0
  2021-11-10T20:28:59+00:00

  Đáp án:

   

  -Cho cả ba khí trên tác dụng với Cl2 trong điều kiện có ánh sáng:
  +Khí làm mất màu Cl2 là CH4

   CH4+Cl2—a/s—>CH3Cl+HCl

  +2khí còn lại không làm mất màu Cl2 là C2H4 và N2

  -Cho 2 khí còn lại đi qua dung dịch brom:

  + khí làm mất màu dung dịch brom là: C2H4

     C2H4+Br2–>C2H4Br2

  +khí còn lại không làm mất màu dung dịch brom là N2 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )