Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch HCl NaNO3 kcl

Question

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch HCl NaNO3 kcl

in progress 0
Ruby 1 năm 2021-11-30T15:43:16+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T15:44:26+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Trích các chất thành các mẫu thử đựng trong các lọ riêng biệt 

  – Thử mẫu mẫu thử bằng quỳ tím:

   + Quỳ tìm hóa đỏ $→$ HCl

   + Quỳ tìm không đổi màu $→$ NaNO3 và KCl

  Nhỏ dd AgNO3 vào mẫu thử không làm quỳ tím đổi màu:

   + KCl: tan, tạo kt trắng

   + Mẫu còn lại ( không có hiện tượng ) là NaNO3

  AgNO3 + KCl $→$ KNO3 + AgCl

  0
  2021-11-30T15:44:27+00:00

  Đáp án:

   $HCl,NaNO_{3},KCl$

  Cho quỳ tím

  $HCl$: làm quỳ hóa đỏ

  $NaNO_{3} , KCl$: không làm đổi màu quỳ 

   Cho $AgNO_{3}$ qua nhóm không làm đổi màu quỳ 

  $KCl$: tạo kết tủa trắng

  $ KCl + AgNO_{3} → AgCl + KNO_{3}$

   Còn lại là $NaNO_{3}$ không có hiện tưởng

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )