bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các dung dịch sau:HCl,NaOH,AgNO3,NaNO3

Question

bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các dung dịch sau:HCl,NaOH,AgNO3,NaNO3

in progress 0
Kinsley 6 ngày 2021-12-04T06:18:23+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:19:34+00:00

  Cho quỳ tím vào các chất. 

  – $HCl$, $AgNO_3$ làm quỳ hoá đỏ.

  – $NaOH$ làm quỳ hoá xanh. 

  – $NaNO_3$ không đổi màu 

  Nhỏ HCl vào 2 dd còn lại. $AgNO_3$ có tủa trắng còn lại là $HCl$.

  $AgNO_3+HCl\to AgCl+HNO_3$

  0
  2021-12-04T06:19:46+00:00

  cho quỳ tím vào 4 dd:

  -quỳ tím hóa đỏ là HCl

  -quỳ tím hóa xanh là NaOH

  -quỳ tím không đổi màu là $AgNO_3$ và $NaNO_3$

  cho 2 chất còn lại vào dd HCl

  -có kết tủa là $AgNO_3$

  -còn lại là $NaNO_3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )