bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng từng kim loại Al,Fe,Cu,Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Al,Fe2O3,Cu,Ag,Viết pt

Question

bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng từng kim loại Al,Fe,Cu,Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Al,Fe2O3,Cu,Ag,Viết pt

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2021-10-10T00:51:12+00:00 1 Answers 27 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T00:53:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  -cho HCl vào

   ko hiện tượng :Fe2O3,Al

                        pt: Fe2O3+6HCl →2FeCl3 +3H2O

                             2Al +6HCl→2AlCl3 +H2

   không tan : Cu, Ag

  – Cho khí O2 dư nóng đi qua hỗn hợp còn lại có Cu và Ag, phản ứng xog cho rắn sau vào dd HCl dư, dung dịch thu đc có màu xanh và phần rắng ko tan là Ag. Lọc rắn, cho dd NaOH dư vào phần nước lọc, xuất hiện kết tủa xanh. Lọc kết tủa đem nhiệt phân trong không khí rồi cho khí H2 dư đi qua,ta thu đc Cu

  2Cu + O2  2 CuO

  CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O

  CuCl2 + 2NaOH  Cu(OH)2 + 2NaCl

  Cu(OH)2  CuO + H2O

  CuO + H2  Cu +H2O

  -Cho 2 mẫu thử còn lại qua dung dịch NaOH, mẫu thử nào có khí bay ra, kết tủa là Fe2O3

  Fe2O3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 + 3Na2O

  2Al+2H2O+2NaOH→3H2+2NaAlO2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )