Bằng phương pháp hoá học hãy trình bày phương pháp phân biệt các chất đựng trong các bình mất nhãn sau : rượu etylic , andehit axetic , axit axetic

Question

Bằng phương pháp hoá học hãy trình bày phương pháp phân biệt các chất đựng trong các bình mất nhãn sau : rượu etylic , andehit axetic , axit axetic

in progress 0
Remi 3 giờ 2021-10-08T07:13:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:15:11+00:00

  Cho quỳ tím vào các chất. Axit axetic làm quỳ hoá đỏ. 

  Nhỏ nước brom vào 2 chất còn lại. Anđehit axetic làm mất màu brom. Còn lại là rượu etylic.

  $CH_3CHO+Br_2+H_2O\to CH_3COOH+2HBr$

  0
  2021-10-08T07:15:41+00:00

  Đáp án:

  Rượu etylic: $C2H5OH$

  Andehit axetic: $CH3CHO$

  Axit axetic: $CH3COOH$

  – Cho quỳ tím vào 3 chất

  + Quỳ tím hóa đỏ: CH3COOH

  + Ko hiện tượng: C2H5OH, CH3COOH

  – Cho dd AgNO3/NH3, đun nóng vào C2H5OH, CH3CHO

  + Kết tủa bạc: CH3CHO

  + Ko hiện tượng: C2H5OH

  PTHH: $CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O -to-> CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag↓ $  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )