Bằng phương pháp hóa học nêu 2 cách để phân biệt rượu Etylic và Axit Axetic

Question

Bằng phương pháp hóa học nêu 2 cách để phân biệt rượu Etylic và Axit Axetic

in progress 0
Melanie 5 tháng 2021-07-17T19:11:33+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T19:12:58+00:00

  Cách 1 : 

  – Trích mẫu 

  – Cho quỳ tím vào các mẫu : 

  + Axit axetic : Qùy tím hóa đỏ 

  + Rượu etylic : Qùy tím không đổi màu 

  Cách 2 : 

  – Trích mẫu 

  – Cho $K_2CO_3$ vào 2 mẫu , thấy mẫu nào có khí bay lên là axit axetic , không hiện tượng là rượu etylic 

  PTHH : $ 2CH_3COOH + K_2CO_3 \rightarrow 2CH_3COOK + CO_2 ↑ + H_2O $ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )