Bằng phương pháp hóa học,nhận biết các chất sau H2SO4,HCl,CuSO4

Question

Bằng phương pháp hóa học,nhận biết các chất sau H2SO4,HCl,CuSO4

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-03T16:46:44+00:00 1 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:48:05+00:00

   * Trích mẫu thử 

  – Cho quỳ tím vào 3 mẫu thử

  + đổi màu quỳ thành đỏ là `H2SO4` và `HCl`

  + không đổi màu là `CuSO4 `

  – Cho `BaCl2` vào 2 mẫu còn lại 

  + Xuất hiện kết tủa là `H2SO4`

      `BaCl2 + H2SO4  -> BaSO4 ↓+ 2HCl`

  + Không xảy ra phản ứng là` HCl`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )