Bằng phương trình hóa học nhận biết các dung dịch: HCl,NaOH,NaCl,Kbr viết pt

Question

Bằng phương trình hóa học nhận biết các dung dịch: HCl,NaOH,NaCl,Kbr viết pt

in progress 0
Iris 2 tháng 2021-10-26T05:38:27+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T05:40:08+00:00

  Trích mẫu thử, cho quỳ tím vào các mẫu thử

  + Hóa xanh: NaOH

  + Hóa đỏ: HCl

  + Không đổi: NaCl và KBr

  Cho dd AgNO3 vào nhóm trên 

   + Kt vàng nhạt: KBr

  KBr+AgNO3->KNO3+AgBr

  + Kt trắng: NaCl

  NaCl+AgNO3->AgCl+NaNO3

  0
  2021-10-26T05:40:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Dùng quỳ tím nhận biết các mẫu thử:

  – Quỳ tím hoá xanh: NaOH

  – Hoá đỏ: HCl 

  – còn lại: NaCl, KBr (1)

  Dùng dd AgNO3 nhận biết nhóm (1):

  – Xuất hiện kết tủa trắng: NaCl

  NaCl + AgNO3 -> AgCl + NaNO3

  – Còn lại: KBr

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )