Bằng PPHH hãy nhận bt các lọ hóa chất bị mất nhãn sau: CaO, Na2O, P2O5, MgO và NaCl Đừng copy trên mạng nha

Question

Bằng PPHH hãy nhận bt các lọ hóa chất bị mất nhãn sau: CaO, Na2O, P2O5, MgO và NaCl
Đừng copy trên mạng nha

in progress 0
Rose 1 tuần 2021-12-03T23:49:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:50:31+00:00

  Giải thích các bước giải:

  MgO ko tan trong nước được

  ta có PT sau :

  CaO+ H2O → Ca(OH)2 

  Na2O+ H2O → 2NaOH 

  P2O5+ 3H2O → 2H3PO4 

  Cho quỳ tím vào  dd. NaCl ko đổi màu và H3PO4 hoá đỏ. Còn lại  các chất sau hoá xanh. 

  Nhỏ Na2CO3 vào 2 dd  Ca(OH)2 có kết tủa và NaOH k có hiện tượng.

  ta có PT sau :

  Ca(OH)2+ Na2CO3 → CaCO3+ 2NaOH 

  0
  2021-12-03T23:50:45+00:00

  Cho các chất vào nước. MgO ko tan. Còn lại tan. 

  CaO+ H2O -> Ca(OH)2 

  Na2O+ H2O -> 2NaOH 

  P2O5+ 3H2O -> 2H3PO4 

  Đưa quỳ tím vào các dd. NaCl ko đổi màu. H3PO4 hoá đỏ, chất ban đầu là P2O5. Còn lại hoá xanh. 

  Nhỏ Na2CO3 vào 2 dd kiềm. Ca(OH)2 có kết tủa, chất ban đầu là CaO. NaOH ko hiện tượng, chất ban đầu là Na2O.

  Ca(OH)2+ Na2CO3 -> CaCO3+ 2NaOH 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )