Băng thực tế cs , em hãy cho biết thực trạng sông ngòi nước ta hiện nay ? Biện pháp khắc phục ?

Question

Băng thực tế cs , em hãy cho biết thực trạng sông ngòi nước ta hiện nay ? Biện pháp khắc phục ?

in progress 0
Madeline 1 tháng 2021-08-31T08:06:48+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:08:15+00:00

  Bằng thực tế cs , em hãy cho biết thực trạng sông ngòi nước ta hiện nay ? Biện pháp khắc phục

  – Tình hình sông ngòi ở nước ta đang bị ô nhiễm nghiên trọng, đó là do:

  + Rừng cây bị chặt phá nhiều, nước mưa và bùn cát dồn xuống dòng sông, gây ra những trận lũ đột ngột và dữ dội.
  + Nước thải công nghiệp, sinh hoạt, các chất độc hại cũng làm cho nguồn nước ô nhiễm.

  ….

  – Biện pháp khắc phục:

  + Không đốt, chặt phá rừng bừa bãi.

  +Không vứt các chất thải chưa được xử lý trực tiếp xuống nguôn nước.
  + Phải xử lý nước thải từ các khu công nghiệp và các đô thị lớn.
  +Cần phải tích cực, chủ động phòng chống lũ lụt, bảo vệ và khai thác hợp lý các nguồn lợi từ sông ngòi.

  Bạn học tốt nhé!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )