Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe lớn của máy kéo đó có bán kính 1m. Hỏi khi bánh xe bé lăn được 10 vòng thì bánh xe lớn lăn được m

Question

Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe lớn của máy kéo đó có bán kính 1m. Hỏi khi bánh xe bé lăn được 10 vòng thì bánh xe lớn lăn được mấy vòng.

in progress 0
Nevaeh 5 tháng 2021-07-17T18:28:01+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T18:29:06+00:00

  Chu vi bánh xe nhỏ là:

  0,5×2×3,14=3,14 (m)

  Chu vi bánh xe lớn là:

  1×2×3,14=6,28 (m)

  Bánh xe bé lăn 10 vòng được số quãng đường là:

  3,14×10=31,4 (m)

  Khi đó, bánh xe lớn lăn được số vòng là:

  31,4÷6,28=5 (vòng)

  Đáp số: 5 vòng

  0
  2021-07-17T18:29:09+00:00

  Đáp án:

  5 vòng.

  Giải thích các bước giải:

  Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe lớn của máy kéo đó có bán kính 1m. Hỏi bánh xe bé lăn được 10 vòng thì bánh lớn lăn được mấy vòng?
  Chu vi bánh xe bé là:
           0,5 x 2 x 3,14 = 3,14 (m)
  Chu vi bánh xe lớn là:
            1 x 2 x 3,14 = 6,28 (m)
  Bánh xe bé lăn được 10 vòng thì bánh lớn lăn được số vòng là:
             3,14 : (6,28 : 10) = 5 (vòng)
                    Đáp số: 5 vòng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )