Bao Na2O P2O5 CuO SO3 SO2 gọi tên và phân loại các hợp chất trên

Question

Bao Na2O P2O5 CuO SO3 SO2 gọi tên và phân loại các hợp chất trên

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-10-11T19:12:50+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T19:14:11+00:00

  Đáp án:

  \(BaO: bari\, oxit:\ oxit \ bazo\\ Na_2O: natri\ oxit:\ oxit\ bazo\\ P_2O_5: diphotpho\ pentaoxit:\ oxit \ axit\)

  CuO: đồng (II) oxit: oxit bazo

  \(SO_3:\) lưu huỳnh trioxit: oxit axit

  \(SO_2:\) lưu huỳnh đioxit: oxit axit 

   

  0
  2021-10-11T19:14:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  BaO:barioxit: oxit bazoNa2O:natri oxit: oxit bazoP2O5:diphotpho pentaoxit: oxit axit

  CuO: đồng (II) oxit: oxit bazo

  SO3: lưu huỳnh trioxit: oxit axit

  SO2: lưu huỳnh đioxit: oxit axit 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )